Stendide kujundamine

Stendide kujundamine on heaks võimaluseks pikaajaliselt eksponeerida ajalugu, olulisi sündmusi, kodukandi või kultuurilugu ühel või mitmel suurel alusel.

Stendi trükkimiseks on erinevaid võimalusi sõltuvalt millisesse keskkonda (kas sise või välis) või millisele alusele stend on mõeldud. Stendi kujunduse tellimiseks on vajalik eeltöö, milleks on materjalide kogumine, tekstide koostamine, fotode asukohtade määramine sobiva teksti juurde. Vastavalt stendi suurusele annan soovitusi, kui palju materjali, fotosid orienteeruvalt stendile mahub.

Stendide, plakatite kujundamise töös sisaldub:

 • Konsultatsioon ja hinnapakkumise koostamine
 • Fotomaterjali skänneerimine, vajadusel restaureerimine
 • Stendide kujundamine
 • Näidise saatmine ja järelparanduste, muudatuste tegemine
 • Trükiettevalmistus
 • Trükise tellimine trükikojast

Fotonäituse koostamine

Stendidega võrreldes on näitused pigem hooajalised, mõeldud näitamiseks lühema perioodi jooksul ja eksponeerimiseks erinevates kohtades. Rändnäitus peab olema koostatud nii, et seda oleks võimalik transportida ja paigaldada eri kohtadesse. Näituse materjalide trükkimiseks on erinevaid viise sõltuvalt näituse eesmärgist.
Püsinätus, mis jääb kaunistama mõnd interjööri pikaks ajaks, on kui kujunduselement ja peab kokku sobima ümbritseva keskkonnaga. Püsinäitus on soovitav raamida või printida tugevale materjalile, mis aja jooksul ei kooldu ega pleeki.

Näituse koostmise töös sisaldub:

 • Konsultatsioon ja hinnapakkumise koostamine
 • Fotomaterjali skänneerimine, vajadusel restaureerimine
 • Formaati seadmine ja trükiettevalmistus
 • Fotode trükkimine valitud materjalile ja vajadusel raamimine
 • Näituse plaani koostamine

Trükise kujunduse tellimine